0
آموزش های ماهانه دوخت گرام

آموزش شلوار چرم (آذر و دی)

۹۰۰,۰۰۰ تومان ۳۰۰,۰۰۰ تومان
۹

آموزش برش و دوخت کت بارانی (مهر و آبان ۱۴۰۰)

۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان ۶۷۰,۰۰۰ تومان
۵
۴۰

آموزش پیراهن آستین پفی (مرداد ۱۴۰۰)

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵
۳۳

آموزش تاپ و شلوارک ( تیر ۱۴۰۰)

۸۵۰,۰۰۰ تومان ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵
۵۷

آموزش کت جین ( خرداد ۱۴۰۰)

۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۹۹۰,۰۰۰ تومان
۴۰

آموزش خرید و عضویت در مجله اینستاگرامی دوخت گرام :