0

شما هنرجوی عزیز در این دوره آموزشی به صورت گام به گام ، همراه با استاد الگوسازی بالاتنه و دوخت شومیز را یاد خواهید گرفت

شروع دوره

درصورتی که در دوره های قبلی درس الگوی پایه بالاتنه پیش و پشت را تهیه نمودید. مبلغ آن از مبلغ کل دوره کسر خواهد شد

هر یک از درس های فوق را می توانید بصورت جداگانه تهیه نمایید

توجه 

 هنرجویانی که قبلا درس طراحی الگوی یقه مردانه یا شومیز تهیه کرده اند این درس به درس دوخت شومیز اضافه شده است و می توانید درس را در آنجا مشاهده نمایید