0

دوره آموزشی

شما هنرجوی عزیز در این دوره آموزشی به صورت گام به گام ، همراه با استاد بالاتنه تکمیلی را یاد خواهی گرفت

شروع دوره

الگوسازی انواع آستین

الگوسازی یقه‌های طراحی شده

الگوسازی یقه‌های جدا

الگوسازی یقه های سرخود

دوخت و سجاف انواع یقه

شما میتوانید این دروس بصورت مجاز تهیه نمایید 

این دروس نیازی به گذراندن پیشنیاز ندارند

پیشنهاد استاد: برای گرفتن نتیجه مطلوب پشنهاد می شود که درس الگوسازی پایه بالاتنه پیش و پشت گذرانده شود

اگر می خوای کل دوره را یکجا تهیه کنی  ۱۰ درصد تخفیف داری
اطلاعات بیشتر تماس با استاد آزاده امینی