0

دوره آموزشی کت

شما هنرجوی عزیز در این دوره آموزشی به صورت گام به گام ، همراه با استاد الگوسازی و دوخت کت را یاد خواهی گرفت

شروع دوره

الگوی پایه بالاتنه پیش و پشت

الگوسازی آستین کتی و یقه انگلیسی

درصورتی که در دوره های قبلی درس الگوی پایه بالاتنه پیش و پشت را تهیه نمودید. مبلغ آن از مبلغ کل دوره کسر خواهد شد

برای تهیه درس – الگوی آستین کتی و یقه انگلیسی – می بایست حتما درس الگوی پایه بالاتنه پیش و پشت را گذرانده باشید
هر یک از درس های فوق را می توانید بصورت جداگانه تهیه نمایید

اگر می خوای کل دوره را یکجا تهیه کنی  ۱۰ درصد تخفیف داری
اطلاعات بیشتر تماس با استاد آزاده امینی