0

مدرسه الگوسازی و دوخت آزاده امینی

با روش‌های اصولی آسان خیاطی کنیم و با آن مهربان باشیم

هر یک از دروس زیر شامل آموزش دوخت از صفر تا صد به همراه الگوی به سایز دلخواه شما می باشد

دوره های آموزشی

تمامی دروس الگوسازی و دوخت در هر یک از دوره های زیر دسته بندی شده است و شما می توانید دروس مرتبط هر یک را بصورت یکجا یا بصورت جداگانه تهیه نمایید.
test