0

باهم بدوزیم

در این آموزش به شما یاد میدهم چطور با استفاده از آستر پونژه نوارهای بی راه و اریب برای دوخت گاند درست کنید

برای درست کردن یک لباس با کیفیت بهتر است برای پاک دوزی درزها از اورلوک استفاده نکنیم بجای آن از دوختن گاند جایگزین کنیم
دوختن گاند باعث می شود درزهای لباس شما بعد شستشو از حالت طبیعی خارج نشود
درست کردن گاند با استفاده از نوار اریب های ساتنی که در بازار وچود دارد کار بسیار اشتباهی است
زیرا بعد از شستشو حالت نخ نما به خود می گیرن

همچنین دوپیچ کردن پایین لباس درجایی که درز وجود داره کار بسیار مهمیه و اگر نکات دوختیشو رعایت نکنیم پایه چرخ گیر میکنه و درجا دوخت

میزنه. با رعایت یه نکته ساده میتونید هم ساده تر و هم زیباتر بدوزیدش.:)

ارسال دیدگاه