0

الگوسازی پیراهن نامتقارن ( بخش اول )

در این آموزش علاوه بر پیاده سازی طرح روی الگو در ابعاد واقعی در مورد نحوه فون کردن دامن توضیح داده شده است

ارسال دیدگاه