0

گاندوزی با نوار اریب آماده

سلام سلاااام حالتون چطوووره ه ه😃😃😃😃😍😍😍😍😍

در آموزشهای قبلی دیدید که من از نوار اُریب آماده برای گاند دوزی استفاده نمیکنم و همیشه خودم از آستری پونژه نوار میسازم. در درس برش و دوخت تاپ و شلوارک که مربوط به آموزشهای تیرماه مجله دوخت گرام هست از نوار اُریب کتان استفاده کردم که باز به سبک خودم دوختمش و دوست داشتم شما هم روش دوختشو ببینید. امیدوارم مثل همیشه براتون کاربردی باشه 😘😘😘😘🥰🥰🥰🥰

 
ارسال دیدگاه